Veterinarska ambulanta Nova Križevci obavlja sterilizaciju kuja koju sufinancira grad Križevci.

Grad Križevci u 2019. godini sufinancirat će kastraciju ženki pasa u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području Grada Križevaca. Kastracija se može obaviti kod svih pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti u bilo kojem...